Om boken


 

 

Om boken ”Hjärnan bakom allt:

”För drygt tio år sedan började jag göra research om hjärnan. Jag blev intresserad av alla åsikter om kommunikation och också av det som kallas självhjälp. Jag ville ta fram hårdfakta om vad som fungerar och varför. Och alla spår ledde fram till hjärnan. Det finns spännande hjärnforskning som behöver komma alla till del och inte stanna hos experterna! Därför började jag föreläsa om ämnet också blev det en bok. All hjärnforskning jag skriver och föreläser om finns redan tillgänglig – i böcker, tidskrifter, intervjuer, artiklar, avhandlingar, rapporter, debattinlägg, och så vidare. Jag har valt ut det som jag tycker är roligast och mest användbart att veta om sin hjärna, gjort kunskapen begriplig och översatt den till vårt beteende och känslor i vardagliga situationer.”

 Britta Sjöström

 

 

knappbrittasbok