Workshops


Då beslut fattas, då information ges och tas emot, eller då något överhuvud taget utförs, är den mänskliga hjärnan inblandad.
Brain Business erbjuder kunskap och inspiration kring hjärnan – kunskap som underlättar i allt beslutsfattande: som ledare, i ledningsgruppen eller styrelsen.

Workshops

Vill ni fördjupa er ytterligare erbjuder Brain Business också workshops, anpassade efter er situation. Det kan gälla
• Styrelsearbete
• Värdegrundsarbete
• Grupputveckling
• Affärsutveckling
• Varumärkesanalys
• Kris- och konflikthantering
• Stresshantering
• Kommunikationsanalys (kan även köpas som enskild tjänst, utan workshopform)

Välj mellan hel- eller halvdag
• Under en halvdag
ges kunskap om hur hjärnan fungerar som kombineras med reflektion och diskussion kring de frågor som är aktuella för er och er verksamhet.

• Under en heldag finns tid att tillsammans arbeta konkret med frågeställningar som är aktuella för just er.

Syftet är att komma bort från lösa tyckanden och åsikter, och istället inta ett metaperspektiv (helhetsperspektiv) för att nå fram till en tillfredsställande lösning.
Heldagen ger också utrymme för en introduktion i neuromotorik, även kallat Brain Gym. Det är fysiska övningar som minskar stress och ökar kreativitet.

Processledning

Vid behov kan Brain Business engageras för processledning, exempelvis inom styrelse- och ledarskapsutveckling, varumärke och värdegrundsarbete.